ÜKSIKELAMUD - Eesti, Tallinn, Haabersti LO, Selise tn. 2011


Kahekorruseline elamu kujutab endast ehitist, kus on kasutatud õõnes-betoon-plokkid kandva seinana. Vahelagi – monoliitne raudbetoon kostruktsioon. Katus puit talade peal. Vundament – lintvundament monoliitse raudbetoonist. Fassaad –dekoratiivkivi, krohv ja dekoratiivplaat.
Meie spetsialistid töötasid läbi terve projektlahenduse kaust: ehituskonstruktsioonid, veevarustis ja kanalisatsioon, ventilatsioon ja kütte.
Arhitektuur – „Stand Up OÜ“

<< Tagasi