main_block1_img3
teenu_block2_img2

Tõhusad lahendused iga konstruktsioonide tüüpi projekteerimisega

Firma potentsiaal soodustab ülesannete kompleksi tõhusat lahendamist, mis on seotud elu-, kommunaal-, äri- ja tootmishoonete ja rajatiste projekteerimisega.

Me pakume igasuguseid projekteerimisteenuseid:

Ehituslik projekteerimine;
Arhitektuurne projekteerimine;
Rekonstrueermis,- ning renoveerimisprojektid
Välis,-ja sisetehnovõrkude projekteerimine. Veevarustus, kanalisatsioon, ventilatsioon, jahutus, kütte;
Projektdokumentatsiooni koostamine hoonete ja rajatiste ehitamiseks;
Lammutusprojektid;
Projektdokumentatsiooni koostamine ja kõigi vajalike ametkondadega kooskõlastamine;
Projektijuhtimine;
Ehitus-konstrukstioonide arvutus ja analjüüs;
Objektide tehniline ülevaatus koos järelduste ja soovitustega;
Ehitiste ning ehitusprojektide eskpertiis;
Autorijärelevalve;
3-D modelleerimine ja visualiseerimine;
Jooniste digitaliseerimine ja vektoriseerimine;
Mõõdistustprojektid;
Teotusjoonised.